Viestintä

Eräpojat käyttävät pääasiallisena tiedotusvälineenään sähköpostilistoja. Mikäli sinulla on sellainen olo, että et saa kaikkia niitä sähköposteja joita sinun pitäisi saada, ota yhteyttä sihteeriimme Eppu Hassiseen, eppu.hassinen(at)taer.fi.

Tietosuoja

Partioharrastuksen järjestäminen, kuten tapahtumien toteuttaminen, edellyttää huolellista henkilötietojen käsittelyä niin partiolippukunnissa, partiopiireissä kuin keskusjärjestössäkin. Jokainen partion vapaaehtoinen ja työntekijä vastaa hyvästä tietosuojasta käsitellessään henkilötietoja.

Tampereen Eräpojat ry ja Suomen Partiolaiset ovat huolehtineet jo aiemmin siitä, että jäsenten, heidän huoltajiensa ja vapaaehtoisten henkilötietoja käsitellään partiossa turvallisesti, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisesti. EU:n tietosuoja-asetuksen myötä henkilötietojen käsittelystä tulee myös kertoa aiempaa selkeämmin tietojen käsittelyn kohteena oleville.
Eräpojat nojaavat suurimmaksi osaksi tietojenkäsittelyssään Suomen partiolaisten ylläpitämään jäsenrekisterijärjestelmä Kuksaan, jonka avulla hoidetaan mm. tapahtumailmoittautumiset osallistujatietoineen, jäsenten ja huoltajien yhteystietojen säilytys sekä yhteystietojen jakaminen niitä tarvitseville johtajille.
Suomen partiolaiset vastaavat jäsenrekisterin toimittajana Kuksan tietosuojasta ja siihen liittyvistä dokumenteista. Ajantasaiset tietosuojadokumentit Kuksaan liittyen löydät TÄSTÄ osoitteesta. Niissä kerrotaan yksityiskohtaisemmin, miten ja miksi partiossa käsitellään henkilötietoja.
Eräpojilla on lisäksi käytössään omat Kuksasta erilliset sähköpostilistat tiedottamista varten. Ne pohjaavat liittymisen yhteydessä annettuihin sähköpostiosoitteisiin ja niitä ylläpidetään Kuksan avulla. Sähköpostilistoja voidaan pitää tietosuoja-asetuksen tarkoittamina henkilörekistereinä, minkä vuoksi Eräpojat on laatinut niistä oman tietojenkäsittelyn informointiasiakirjansa. Informointiasiakirja on luettavissa TÄÄLLÄ .

Tietosuoja-asetus ei vaadi jäseniltä erityisiä toimenpiteitä. Huolehdi kuitenkin, että jäsentietosi ovat ajan tasalla. Jäsentiedot voi päivittää Kuksassa. Eräpoikien tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä teille vastaa ensisijaisesti lippukuntamme jäsenrekisterinhoitaja.

Hyödyllisiä nettiosoitteita ja ohjeita

Opas Eräpojan kotiväelle (pdf)

Huoltajan rekisteröiminen ja ohjeet Kuksan käyttöön

Seurakuntien leiripaikat

Hämeen partiosäätiön leiripaikat